top of page

Klantenservice

We waarderen onze klanten. ​

 

Welkom bij Maison Nanou, een uniek lifestyle-merk. Deze retailwebsite biedt u een unieke gedetailleerde luxe handgemaakte kledinglijn, gecombineerd met tassen en andere accessoires. Dit zijn allemaal onze eigen zorgvuldig vervaardigde ontwerpen. Naast deze collectie is ons assortiment uitgebreid met andere complementaire diverse artikelen. Hieronder vindt u onze algemene voorwaarden, inclusief informatie over het gebruik van intellectueel eigendom.

 

Gebruiksvoorwaarden: Door onze website te bezoeken of te gebruiken, stemt u ermee in zich te houden aan en gebonden te zijn aan alle volgende voorwaarden, die de relatie van Maison Nanou met u regelen:

ALGEMENE VOORWAARDEN

De e-commerce sites www.maisonnanou.com & www.maison-nanou.com  (de “Sites”) zijn Sites waarop MAISON NANOU,

met maatschappelijke zetel te Karel Janssenslaan 41 - B0702 - 8400 Oostende België , en ondernemingsnummer VAT BE 0769 306 604 (hierna “Maison Nanou”), kleding en accessoires verkoopt onder het merk “Nanou” of “Maison Nanou” (de “Producten”).

Naar internetgebruikers die de Producten willen kopen wordt in deze Gebruiksvoorwaarden verwezen als “Klant”.

Maison Nanou en Klant worden individueel “Partij” en gezamenlijk “Partijen genoemd.

De Klanten kunnen in geval van problemen met de Sites of hun bestelling contact opnemen met de Klantendienst via het contactformulier dat beschikbaar is in de rubriek ‘Contact’ van de Sites of via het e-mailadres hello@maison-nanou.com

 

Het verkoopcontract kan naar wens van de Klant in het Nederlands of Engels worden afgesloten.

ARTIKEL 1 — TOEPASSINGSGEBIED

Deze Gebruiksvoorwaarden beheersen de rechten en verplichtingen van de Partijen die voortvloeien uit de online verkoop van Producten die worden aangeboden op de Sites van Maison Nanou. Maison Nanou verstrekt al haar diensten vanuit België en het contract tussen de Partijen wordt geacht te zijn uitgevoerd in België.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle Producten die verkocht worden op de Sites, en hebben voorrang op alle andere voorwaarden van Maison Nanou of de Klant. Deze voorwaarden kunnen enkel schriftelijk worden gewijzigd. 

ARTIKEL 2 — JURIDISCHE BEKWAAMHEID EN ACCEPTATIE

Iedereen die de Producten van Maison Nanou op de Sites wilt kopen, moet daartoe juridisch bekwaam zijn of anders de Producten kopen via hun wettelijke vertegenwoordiger.

De Klant accepteert uitdrukkelijk de Gebruiksvoorwaarden via het bestelproces door te klikken op het aanvinkvakje of de woorden “Ik accepteer de Gebruiksvoorwaarden” aan te kruisen.

De Klant kan deze Gebruiksvoorwaarden afdrukken. 

ARTIKEL 3 — PRODUCTEN

De Producten die te koop worden aangeboden op de Sites zijn de Producten die op de Sites worden weergegeven op het moment dat de Klant deze bezoekt en waarvan wordt aangegeven dat ze verkocht worden door Maison Nanou.

Producten worden te koop aangeboden voor zover de voorraad strekt en uitsluitend aan de gebruikelijke hoeveelheden voor privégebruik.

Wanneer een of meer Producten niet beschikbaar zijn, informeert Maison Nanou de Klant hier schriftelijk of via e-mail over. In een dergelijk geval wordt de Klant onmiddellijk terugbetaald via hetzelfde betaalmiddel dat door de Klant is gebruikt voor de initiële aankoop. De terugbetalingstermijn kan variëren afhankelijk van het door de Klant gekozen betaalmiddel. In geval van betaling met credit kaart verschijnt de terugbetaling op het volgende maandelijkse afschrift van de credit kaart. Als de Klant van mening is dat terugbetaling abnormaal lang duurt, kan hij contact opnemen met zijn bank.

Maison Nanou zal in alle gevallen de terugbetaling binnen 30 dagen uitvoeren.

Alle Producten die te koop worden aangeboden op de Sites worden te goeder trouw, zorgvuldig en zo nauwkeurig mogelijk beschreven. De foto’s op de Sites bij de Producten zijn zo betrouwbaar mogelijk, maar er is geen garantie dat de Producten perfect identiek zijn aan de foto’s. Maison Nanou kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kleine foutjes of verschillen in de beschrijvingen en foto’s van de Producten, inclusief kleine variaties in kleur en maat. 

ARTIKEL 4 — PRIJZEN

De toepasselijke prijzen zijn de prijzen die op de Sites vermeld worden op het moment dat de Klant de bestelling plaatst.

Prijzen kunnen per Site variëren afhankelijk van plaatselijke specificiteiten van het land of gebied waarvoor de Site bestemd is.

Prijzen die tijdens het aankoopproces worden vermeld zijn prijzen in euro inclusief BTW en administratiekosten.

De prijzen van Producten en diensten zijn exclusief verzendkosten die apart in rekening worden gebracht bovenop de aankoopprijs zoals vermeld op de respectievelijke Sites. Kortingen waarop de Klant recht heeft, worden afzonderlijk van de prijs afgetrokken.

Maison Nanou behoudt zich het recht voor de verkoopprijs en de verzendkosten op elke moment te wijzigen, maar de aangerekende prijs voor de aangekochte Producten en verzendkosten is de prijs zoals vermeld in de bevestigingsemail, dat wil zeggen de prijs die van toepassing is op het moment van aankoop.

De Klant ontvangt bevestiging van de bestelling en de bijhorende factuur op een duurzaam elektronisch medium.

Producten blijven eigendom van Maison Nanou totdat de Klant het betreffende Product volledig heeft betaald, d.w.z. totdat de aankoopprijs en de verzendkosten zijn betaald.

In geval van een duidelijke fout op de Sites in de prijs van een Product dat de Klant heeft besteld, informeert Maison Nanou de Klant hier zo snel mogelijk over en biedt de Klant de mogelijkheid een bestelling te plaatsen tegen de correcte prijs. In alle gevallen zal Maison Nanou de initiële bestelling annuleren en de Klant hiervoor terugbetalen. 

ARTIKEL 5 — BETALING

Aankopen kunnen alleen online worden betaald via Visa, MasterCard, American Express, bankkaart, Maestro, Bancontact/Mister Cash en PayPal en via direct banking. De bankrekening van de Klant wordt gedebiteerd zodra de Klant overgaat tot betaling, en de betaling vindt pas plaats als de bank van de Klant toestemming geeft voor de betaling aan Maison Nanou. Als de bank van de Klant de betaling weigert, wordt geen overeenkomst gesloten tussen de Klant en Maison Nanou. Zodra de financiële instelling van de Klant de betaling accepteert, wordt de overeenkomst gesloten tussen de Klant en Maison Nanou.

De Klant verklaart dat hij bevoegd is tot het uitvoeren van betalingen met een van de voorgemelde betalingsmethodes. Hij verklaart eveneens dat er voldoende saldo op de betreffende bakrekening staat om de kosten van de transactie te dekken.

Maison Nanou behoudt zich te allen tijd het recht voor om te weigeren een bestelling uit te voeren van een Klant waarmee zij een geschil heeft of heeft gehad of die geheel of gedeeltelijk niet heeft betaald voor een vorige bestelling.

ARTIKEL 6 — HET PLAATSEN VAN EEN BESTELLING

Om een bestelling te plaatsen gaat de Klant naar het Product van zijn keuze, kiest de kleur en de maat en klikt op “In winkelwagentje”. Het betreffende Product wordt aan het winkelwagentje toegevoegd.

De Klant is vrij om de bestelling te wijzigen zolang de Producten in het winkelwagentje zitten. De prijs van de Producten wordt automatisch weergegeven in het winkelwagentje.

Als de Klant zijn keuze heeft gemaakt, de inhoud van het winkelwagentje wilt valideren en zijn bestelling wilt bevestigen, moet de Klant zich identificeren. Bestaande Klanten identificeren zich door in te loggen, nieuwe Klanten moeten een Klantaccount aanmaken.

De Klant moet een leverings- en betalingsmethode kiezen en zijn facturatie- en leveringsadres invoeren. Voordat hij overgaat tot betaling en het plaatsen van de bestelling, moet de Klant het Privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden accepteren door op het betreffende vakje te klikken.

Het totaalbedrag dat voor de bestelling en de verzendkosten verschuldigd is wordt duidelijk weergegeven.

De Klant wordt doorgeleid naar een betrouwbare betalingsdienstverlener Mollie die de betaling beveiligd zal afhandelen.

Als het betalingsproces is afgerond, wordt de bevestigingspagina weergegeven en wordt een bevestigingsemail naar het ingevoerde e-mailadres gestuurd. Alle contractuele gegevens van de bestelling worden aan de Klant gecommuniceerd in de taal die de Klant heeft gekozen bij registratie en bevestiging van de bestelling.

In dit stadium kan de Klant de bestelling niet langer wijzigen.

De Klant kan de orderbevestigingspagina afdrukken. De Klant zal hoe dan ook een bevestiging via e-mail ontvangen.

De Klant ontvangt een e-mail van onze logistieke partner als zijn bestelling verzonden is.

De gegevens die geregistreerd zijn in de IT-systemen van Maison Nanou, haar holding partners of internet betalingspartners vormen bewijs van de communicaties, de inhoud van de bestellingen en de volledige transacties die tussen de Partijen hebben plaatsgevonden. 

ARTIKEL 7 — LEVERING

De Producten worden geleverd op het leveringsadres dat vermeld is door de Klant tijdens het bestellingsproces en volgens de procedure van de plaatselijke logistieke partner.

De leveringstijden vermeld op de website en te vinden bij de verzendinformatie moeten beschouwd worden als een middelenverbintenis en kunnen niet aan Maison Nanou worden tegengeworpen.

De Producten kunnen enkel op adressen in het aangewezen Territorium geleverd worden.

Voor informatie over leveringstijden en het aangewezen Territorium kan de Klant de verzendinformatie hier bekijken.

Indien de klant toch, op welke manier dan ook, op eigen initiatief een levering buiten de Europese Unie organiseert, doet de klant dit volledig op zijn eigen risico en kosten en kan Maison Nanou bijgevolg geenszins verantwoordelijk gesteld worden voor de levering of retournering hiervan, noch enige klantendienst garanderen.

Maison Nanou behoudt zich het recht voor bestellingen op te splitsen in een of meer leveringen afhankelijk van de beschikbaarheid van de Producten. Elke levering wordt via e-mail gecommuniceerd. Bij levering wordt een leveringsbon verstrekt waarop alle gegevens van de geleverde Producten vermeld worden. De Klant draagt geen extra verzendingskosten indien Maison Nanou beslist om een bestelling op te splitsen in meerdere leveringen.

Het risico op verlies en/of schade gaat over op de Klant bij levering op het leveringsadres dat bij bestelling vermeld is of enige andere leveringsvoorkeur zoals vermeld door de Klant. 

ARTIKEL 8 — RETOURRECHT

De Klant heeft dertig (30) dagen vanaf ontvangst van de bestelde Producten, een wettelijk herroepingsrecht om de goederen terug te sturen, zonder opgave van reden.

De Klant informeert Maison Nanou over zijn besluit tot herroeping door het versturen van een duidelijke ondubbelzinnig verklaring aan de Klantendienst, Arenbergstraat 21, 2000 en, België of via e-mail naar hello@maison-nanou.com. . De Klant kan het model herroepingsformulier in Bijlage van deze Gebruiksvoorwaarden gebruiken, maar dit is niet verplicht. De Klant stuurt de Producten onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na kennisgeving van zijn beslissing om zijn herroepingsrecht uit te oefenen aan Maison Nanou terug. De Klant moet de Producten terugzenden in nieuwe en ongebruikte staat, voorzien van alle originele labels en op eigen kosten. In sommige landen kan Maison Nanou retouretiketten verstrekken voor gratis retourzending. Als dit niet het geval is, is de Klant verantwoordelijk voor de Producten (inclusief voor schade of verlies) tot de Producten door Maison Nanou zijn ontvangen.

Indien aan bovenstaande voorwaarden is voldaan en Maison Nanou de Producten heeft ontvangen, zal Maison Nanou de Klant het volledige bedrag van de bestelling terugbetalen, inclusief de initiële verzendkosten (behalve extra kosten die voortvloeien uit de keuze van de Klant voor een andere dan de goedkoopste standaard verzendmethode die wordt aangeboden door Maison Nanou).

De volledige aankoopprijs (inclusief standaardverzendkosten) wordt binnen 14 kalenderdagen terugbetaald nadat Maison Nanou de geretourneerde goederen tijdig heeft ontvangen, en indien aan alle bovengenoemde voorwaarden is voldaan. Het terugbetaalde bedrag zal in geen geval hoger zijn dan het bedrag dat Klant werkelijk heeft betaald.

Voor terugbetaling gebruikt Maison Nanou hetzelfde betaalmiddel als de Klant heeft gebruikt voor betaling van de initiële transactie tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen en de Klant zal in geen geval kosten betalen voor de terugbetaling. Waardebonnen en kortingen die gebruikt zijn voor het betalen van de bestelling worden in rekening genomen. De Klant wordt terugbetaald conform de procedure overeengekomen met de bank die de kaart heeft uitgegeven.

De Klant is aansprakelijk voor waardevermindering van de Producten als dit waardeverlies te wijten is aan een gebruik van de Producten dat een redelijk gebruik om de aard, kenmerken en de werking van de Producten vast te stellen overschrijdt.

Retourzendingen kunnen alleen geaccepteerd worden op de manier zoals hierboven beschreven. Retourzendingen moet naar het onderstaande adres worden verzonden:

Maison Nanou- Karel Janssenslaan 41 - B0702 - 8400 Oostende België

 

Het is niet mogelijk om Producten te ruilen. Indien de Klant een ander Product in plaats van de initiële bestelling wenst, kan de Klant zich beroepen op het retourrecht zoals hierboven omschreven en daaropvolgend een nieuwe bestelling plaatsen voor het gewenste Product.

 

ARTIKEL 9 — GESCHENKBONNEN

Geschenkbonnen worden enkel online op de Sites verkocht.

Geschenkkaarten per e-mail worden alleen op de Sites verkocht en in elektronische vorm geleverd aan het specifiek e-mailadres. De Klant kan ook een papieren geschenkbon kopen die kosteloos per post naar het vermelde adres verstuurd wordt.

De volgende aanvullende algemene voorwaarden zijn van toepassing op geschenkbonnen:


 

  • Geschenkbonnen kunnen niet ingewisseld worden in de online store


 

  • Geschenkbonnen zijn onbeperkt geldig;


 

  • Geschenkbonnen kunnen geheel of gedeeltelijk worden ingewisseld. Als de Klant niet het hele bedrag in één keer gebruikt, ontvangt hij een geschenkbon voor het resterende bedrag


 

  • De Klant kan vrij de waarde van de geschenkbon bepalen tussen € 20 en € 250

 


 

Zonder afbreuk te doen aan het herroepingsrecht van de Klant zoals vermeld in artikel 8, kunnen geschenkbonnen en Producten die met geschenkbonnen zijn gekocht niet geruild worden voor contant geld of andere betalingen, zelfs niet gedeeltelijk.

De code op de geschenkbon kan gebruikt worden in het online bestellingsproces op de Sites. Na controle en bevestiging van de bestelling voert de Klant de code, de uitgiftedatum en het bedrag in van de geschenkbon in het veld ‘geschenkbon’ in het winkelwagentje tijdens het check-out proces. Het bedrag dat gebruikt wordt voor de aankoop wordt van het saldo van de geschenkbon afgetrokken.

Als het totaalbedrag van de bestelling lager is dan de waarde van de geschenkbon, ontvangt de Klant een nieuwe geschenkbon ter waarde van het restsaldo.

Als het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de geschenkbon, moet het restsaldo via een van de beschikbare betalingsmethodes op de Sites betaald worden.

Geschenkbonnen per e-mail worden naar de ontvanger gemaild na verwerking van de bestelling als de betaling bevestigd is. Maison Nanou is niet aansprakelijk voor levering van een geschenkbon via e-mail aan een niet bestaand of onjuist e-mailadres. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Klant om de juiste informatie in te vullen en te controleren (onder andere het juiste e-mailadres van de ontvanger).

Maison Nanou is niet aansprakelijk in geval van diefstal, doorverkoop, vernietiging, verlies of gebruik van geschenkbonnen zonder toestemming van de Klant. 

ARTIKEL 10 — WETTELIJKE GARANTIE

In geval van defecte of niet-conforme goederen kan de Klant contact opnemen met de Klantendienst via het formulier dat te vinden is in de rubriek ‘Contact’ of via het e-mailadres hello@maison-nanou.com  

De Klant heeft recht op een wettelijke garantie van 1 jaar voor de goederen zoals hieronder beschreven.

Vanaf het moment dat Maison Nanou het defecte Product ontvangt, zal Maison Nanou naar keuze van de Klant het defect herstellen of het Product vervangen door een defect vrij Product (de aanvullende prestatie). De Klant moet Maison Nanou een redelijke kans en termijn geven om de aanvullende prestatie uit te voeren, vooraleer andere garantieclaims in te dienen. Maison Nanou kan weigeren de aanvullende prestatie die de Klant verkozen heeft uit te voeren als dit onevenredige kosten met zich meebrengt.

Als de aanvullende prestatie faalt, kan de Klant naar keuze korting op de prijs verkrijgen volgens de wettelijke bepalingen of het contract beëindigen.

Het recht op beëindiging is uitgesloten als de geleverde Producten slechts licht afwijken van de overeengekomen kwaliteit of als contractueel of normaal gebruik van de Producten slecht licht verstoord wordt.

Klanten dienen onmiddellijk contact op te nemen met de Klantendienst indien ze een beroep willen doen op de wettelijke garantie. In elk geval moeten ze Maison Nanou binnen twee maanden na ontdekking van het defect schriftelijk informeren over de niet-conformiteit via de Klantendienst.

De garantie is in geen geval van toepassing op Producten die opzettelijk of vanwege nalatigheid van de Klant zijn beschadigd en evenmin op schade die het gevolg is van slijtage, transport of onjuist gebruik.

Klanten kunnen contact opnemen met de Klantendienst als ze vragen hebben over het voorgaande. 

ARTIKEL 11 — VERKOOP VOOR PRIVEDOELEINDEN

Het verstrekken van de garantie zoals vermeld in artikel 10 en klantenondersteuning zijn belangrijk voor Maison Nanou.

Daarom zijn alle handelingen die een negatieve invloed hebben op de Klantendienst verboden, inclusief het opnieuw labelen van Producten en het exporteren van Producten buiten de Europese Unie voor commerciële doeleinden.

De verkoop van Producten is alleen bedoeld voor privégebruik en exclusief voorbehouden aan particulieren.

De Sites mogen in geen geval worden gebruikt door professionele Klanten ongeacht de marketingmethode van de Producten. De Producten worden uitsluitend te koop aangeboden voor aankoop in normale hoeveelheden die de gemiddelde klant bestelt.

Maison Nanou behoudt zich het recht voor een bestelling op te schorten of niet uit te voeren als er een prima facie indicatie bestaat dat de bestelling door een professionele Klant is geplaatst. De kosten die Maison Nanou maakt voor controle van naleving van het exportverbod voor commerciële doeleinden buiten de Europese Unie zijn in geval van schending voor rekening van de Klant.

 

ARTIKEL 12 — INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Ten behoeve van deze bepaling betekent ‘Intellectuele eigendomsrechten” het Merk en alle rechten daarin en auteursrechten, handelsmerken, ontwerp, kennis en geregistreerde domeinnamen, inclusief maar niet beperkt tot de domeinnaam “Nanou” of “Maison Nanou” of elke vertaling en/of representatie daarvan of gerelateerde termen, evenals teksten, databanken die gegevens bevatten die op de Sites zijn gepubliceerd, de lay-out, look & feel en het grafische ontwerp van de Sites, de verkoopcatalogus, foto’s, afbeeldingen, video’s en muziek op de Sites die onderwerp zijn van bescherming op grond van copyrights, databaserechten, handelsmerkrechten, patentrechten of enige andere vorm van intellectuele eigendomsrechten.

De Klant is zich bewust van deze intellectuele eigendomsrechten en verplicht zich ertoe deze te allen tijde na te leven.

Maison Nanou is en blijft te allen tijde de exclusieve eigenaar van deze Intellectuele eigendomsrechten.

De Klant mag derhalve de Intellectuele eigendomsrechten van Maison Nanou niet kopiëren, publiceren, imiteren, exploiteren of gebruiken op enige andere manier en in enige andere vorm zonder schriftelijke toestemming van Maison Nanou. Deze toestemming moet schriftelijk worden verkregen tenzij Maison Nanou een recht heeft verleend tot het delen van bepaalde aspecten van de Intellectuele eigendomsrechten via sociale netwerken. In een dergelijk geval is de verlening van de rechten beperkt tot de specifieke elementen van de Intellectuele eigendomsrechten zoals geïdentificeerd door Maison Nanou en tot gebruikswijzen en sociale netwerken waarvoor Maison Nanou het delen van die rechten mogelijk heeft gemaakt, in elk geval is de verlening van dergelijke rechten uitsluitend niet-exclusief.

ARTIKEL 13 — AANSPRAKELIJKHEID

Voor zover wettelijk toegestaan kan Maison Nanou in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies (verlies van gebruik, winstderving, gemiste kansen) dat direct of indirect een gevolg is van het gebruik van de Sites of de onmogelijkheid om de Site te gebruiken. Maison Nanou kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de systemen van de Klant die is opgelopen voor het bezoeken van de Sites, inclusief hacking of computervirussen.

Maison Nanou kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet-levering van bestellingen omdat Producten niet op voorraad zijn of om redenen buiten haar controle, inclusief omstandigheden van overmacht waaronder verstoring of onderbreking van transport-, post- of communicatiediensten, in geval van overstroming of brand, ongevallen of schade die inherent is aan het gebruik van het netwerk.

ARTIKEL 14 — TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Alle geschillen die zich tussen de Partijen voordoen betreffende de aankoop van Producten op grond van deze Gebruiksvoorwaarden worden exclusief voorgelegd aan de rechtbank van Oostende, België.

Deze Gebruiksvoorwaarden en alle vorderingen en geschillen die daaruit voortvloeien, worden uitsluitend beheerst door Belgisch recht.

ARTIKEL 15 — CONTACT EN KLACHTEN

Met vragen of klachten betreffende hun aankoop kunnen Klanten contact opnemen met Maison Nanou door het contactformulier in te vullen dat te vinden is in de rubriek ‘Contact’ van de Sites. De Klant kan ook rechtstreeks de Klantendienst contacteren via hello@maison-nanou.com Maison Nanou verwerkt vragen of klachten op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur en zal haar uiterste best doen alle vragen binnen 24 uur te beantwoorden.

ARTIKEL 16 — OVERIG

Maison Nanou kan deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen, onder andere om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen. Wijzigingen die via de Website worden gecommuniceerd, zijn van toepassing op alle aanbiedingen en aankopen die na publicatie van de wijziging plaatsvinden.

Maison Nanou behoudt zich het recht voor het ontwerp en de inhoud van de website op elk moment aan te passen.

Als Klanten hun account willen laten verwijderen, kunnen zij hiertoe een verzoek richten aan de Klantendienst via hello@maison-nanou.com , conform het Privacybeleid.

Klanten kunnen hier meer informatie vinden over het Privacybeleid van Maison Nanou. Als een of meer van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet-uitvoerbaar worden verklaard, heeft dit geen invloed op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de resterende bepalingen.

Beschikbaarheden : van Maandag tot Vrijdag van 9 tot 17uur.

E-mail: hello@maison-nanou.com

Karel Janssenslaan 41 B0702

8400 Oostende

Belgium

BTW: BE 0769 306 604 

ING bank

IBAN: BE43 3771 2901 6101

BIC: BBRUBEBB

Dank u voor het kiezen van Maison Nanou. Als u vragen of opmerkingen heeft over onze algemene voorwaarden, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

bottom of page